AKRO investiční společnost


Uzavírání smluv a podání žádosti o ZO v elektronické podobě distančním způsobem


Proč uzavírat smlouvu, nebo podávat žádost o zpětný odkup distančním způsobem s využitím kvalifikovaného certifikátu (zaručeného elektronického podpisu)

Uzavírání smluv, nebo podání žádosti o pětný odkup distančním způsobem a to prostřednictvím elektronické komunikace, za využití zaručeného elektronického podpisu umožní našim klientům plně vyloučit nutnost návštěvy v sídle investiční společnosti. Tento způsob komunikace zaručí, že takto uzavřené smlouvy či podané žádosti budou platné a že při jejich uzavírání či podání budou dodrženy právní předpisy.

Základní předpoklady

Základním předpokladem pro uzavření smlouvy distančním způsobem, nebo podání žádosti o zpětný odkup distančním způsobem je vlastnictví kvalifikovaného certifikátu vydaného akreditovanou certifikační autoritou (ACA), poskytnutí kopií osobních dokladů a výjádření souhlasu s jejich zpracováním - viz. Obchodní podmínky pdf_icon.gif, 0 kB. Kopie osobních dokladů je společností vyžadována z důvodu plnění povinností dle zák. č. 253/2008 Sb., v platném znění.
V České republice je možné použít kvalifikované certifikáty vydané těmito akreditovanými certifikačními autoritami: První certifikační autorita, a.s., PostSignum QCA České pošty, nebo společností eIdentity.

Dalším předpokladem je práce s klientem systému elektronické pošty, který vytváří elektronické podpisy s využitím uvedeného certifikátu pro odesílané zprávy. Takovým klientem elektronické pošty může být například MS Outlook Express, MS Outlook 2000 nebo vyšší, MS WinMail pro prostředí Microsoft nebo Mozilla Thunderbird, který je platformově nezávislý. Samozřejmostí je pak skutečnost zřízení účtu elektronické pošty u některého z poskytovatelů.

A v neposlední řadě je to nainstalovaný Acrobat Reader ve verzi nejméně 8.x.

Jak na to?

1. Zřízení kvalifikovaného certifikátu, jeho použití, poskytnutí kopie osobních dokladů

Jak mám postupovat?

 • mám certifikát ACA
  mohu elektronicky uzavřít Rámcovou smlouvu, ale musím AKRO investiční společnosti, a.s. poskytnout kopie mých osobních údajů.
  Pro tyto účely je možné použít následující osobní doklady :
  1. Občanský průkaz a řidičský průkaz
  nebo
  2. Občanský průkaz a cestovní pas
  a tyto oboustranně okopírované doklady odeslat poštou na adresu společnosti, nebo oboustranně naskenované e-mailem na adresu: nadalku@akro.cz
 • nemám certifikát
  můžu využít služeb akreditovaných certifikačních autorit: I.CA, PostSignum QCA.

2. Uzavření smluvního vztahu v elektronické podobě

 • Po získání a instalaci kvalifikovaného certifikátu do počítače, je možné přikročit k vyplnění smlouvy o koupi podílových listů. Ve formuláři smlouvy doplňte požadované údaje (jsou označeny červeným rámečkem) a celý dokument - smlouvu uložte na svém počítači.
  SMLOUVA K VYPLNĚNÍ
 • Vyplněnou a uloženou smlouvu odešlete k ověření a ke schválení e-mailem podepsaný kvalifikovaným certifikátem na nadalku@akro.cz
 • Po ověření schválení Vám bude podepsaná smlouva zaslána zpět na Vaši e-mailovou adresu.

3. Podání žádosti o zpětný odkup v elektronické podobě

 • Formulář se žádostí o zpětný odkup naleznete zde. Ve formuláři doplňte požadované údaje a celý dokument uložte na svém počítači.
 • Vyplněnou a uloženou žádost odešlete e-mailem podepsaný kvalifikovaným certifikátem na nadalku@akro.cz

  Upozornění:
  K Žádosti, která nebude opatřena zaručeným elektronickým podpisem Klienta, Společnost nebude brát zřetel. Společnost potvrdí doručení elektronicky podané Žádosti zprávou odeslanou na Klientovu elektronickou adresu. Pokud potvrzení o doručení Žádosti nebude odesláno, Žádost nebyla doručena. Odkoupení podílových listů bude realizováno kurzem dne doručení Žádosti. Viz obchodní podmínky společnostipdf_icon.gif, 0 kB.


nahoru