AKRO investiční společnost


AKRO fond progresívních společností - ISIN CZ0008471091dříve AKRO otevřený podílový fond kapitálových výnosů


Hodnoty fondového kapitálu platné od: 24.11.2018 do: 30.11.2018

  • Fond. kapitál na 1 PL: 5,389 Kč
  • Hodnota (cena) PL:  5,389 Kč
  • Fond. kapitál fondu v t.: 2 381 Kč
  • Datum zah. činnosti: 1.9.1998
graf
Graf výkonnosti za posledních 5 let.
Ceny jsou uvedeny v Kč.

Předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat, a není zaručena plná návratnost původně investované částky.

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


Lhůta pro vydání / odkoupení podílových listů

Údaj o aktuální hodnotě fondového kapitálu tohoto fondu a údaj o částce, za kterou jsou vydávány a odkupovány podílové listy, je uveřejněn výše a je platný pro pokyny přijaté v uvedeném termínu. Uváděné údaje jsou aktualizovány v souladu se statutem fondu, zpravidla ve čtvrtek po skončení obchodního dne.

Nejbližší lhůta pro vydání a odkoupení podílových listů tohoto fondu je stanovena: po ukončení pozastavení viz zápis o rozhodnutí představenstva.

Žádost o odkoupení podílových listů

AKRO fond progresivních společností pdf_icon.gif, 0 kB

V případě, že se chystáte použít dříve vytištěný formulář žádosti o odkoupení, překontrolujte platnost podle čísla uváděného v jeho zápatí.

Informační povinnost


Pololetní, roční: 30.6.2018
Měsíční: 31.10.2018

Komentář manažera

AKRO fond progresivních společností je obhospodařován s cílem dosáhnout kapitálového růstu v dlouhodobém časovém horizontu a to investováním do globálně diverzifikovaného portfolia společností s malou a střední kapitalizací - výhradně do společností s tržní kapitalizací nižší než 1 mld. USD. Přestože jsou menší společnosti jako investiční příležitosti často opomíjeny, ve srovnání s většími společnostmi bývají dynamičtějším segmentem akciového trhu a jsou často označovány jeho budoucími lídry.

Proč investovat do fondu progresivních společností? Více zde

Fond je klasifikován jako akciový.


nahoru