AKRO investiční společnostAktuálně


12.07.2021

Oznámení podílníkům bývalých C. S. fondů

AKRO investiční společnost, a.s., sděluje podílníkům bývalých C. S. fondů, že dne 9. červe… > více...


21.06.2021

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů AKRO

Z důvodu probíhajícího exekučního řízení rozhodlo představenstvo společnosti dne 21. 6. 20… > více...


16.04.2021

Změna statutů fondů AKRO

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že s účinností od 14. 4. 2021 došlo ke změnám v… > více...


16.04.2021

Informace pro podílníky

Vedení AKRO investiční společnosti, a. s., posoudilo soulad zásad pro odměňování, obsažený… > více...


16.04.2021

Informace pro podílníky

V souvislosti s povinnostmi vyplývajícími z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 201… > více...


21.03.2021

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů AKRO

Z důvodu probíhajícího exekučního řízení rozhodlo představenstvo společnosti dne 21. 3. 20… > více...

> archiv aktualit

21.6.2021: Informace o POZASTAVENÍ VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ C.S. FONDŮ

AKRO BLOG: www.akro-blog.cz

Vedení společnosti AKRO rozhodlo s účinností od 16. 3. 2020 do odvolání o poskytování služeb s omezeným osobním přístupem do společnosti. Více informací zde. Klienti se na nás mohou obracet na telefonním čísle 234 261 600, případně na e-mail akro@akro.cz

BUSINESS CONTINUITY PLAN