AKRO investiční společnost



Aktuálně


14.09.2017

Informace pro podílníky fondů AKRO

Klient, který v okamžiku podání žádosti o odkoupení podílových listů nebude evidován v naš… > více...


11.09.2017

Bulletin

Letní vydání AKRO bulletinu naleznete zde. … > více...


08.08.2017

Zpráva podílníkům bývalého fondu AKRO Svět

Dne 22. 5. 2017 rozhodl Městský soud v Praze o částečném rozvrhu zpeněženého majetku z pod… > více...


28.06.2017

Informace pro podílníky bývalých CS fondů - jednání u Obvodního soudu pro Prahu 6

AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky, že dne 27. 6. 2017 v 13:00 hod. prob… > více...

> archiv aktualit

NOVÁ SLUŽBA pro nabyvatele podílových listů fondů AKRO... > více...