AKRO investiční společnost


AKRO balancovaný fond dříve AKRO otevřený podílový fond pravidelných dividend

Náhrada škody

Od počátku roku 1998 AKRO investiční společnost obhospodařuje na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR bývalé "C.S. podílové fondy", dnes: AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s. (dříve AKRO OPF energetiky AKRO investiční společnost, a.s.), AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s. (dříve AKRO OPF kapitálových výnosů AKRO investiční spol., a.s.), AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s. (dříve AKRO OPF pravidelných dividend, AKRO investiční společnost, a.s.).

Předchozím správcem těchto fondů byla investiční společnost C. S. Fond, a.s. Tato společnost v roce 1997 nakládala s majetkem náležícím podílníkům podílových fondů v rozporu s právními předpisy, následkem čehož se hodnota majetku v podílových fondech podstatným způsobem zmenšila. Během nucené správy těchto fondů byly zahájeny soudní spory, jejichž cílem je získat odškodnění od osob, které v souvislosti s nakládáním s majetkem v podílových fondech jednaly protiprávně. Tyto soudní spory převzala AKRO investiční společnost.

V září 1998 byla do podílových fondů navrácena část peněžních prostředků z majetku fondů, které se podařilo zadržet v zahraničí. AKRO investiční společnost věří, že další prostředky se do majetku fondů zdaří navrátit soudní cestou.

Další informace v archivu aktualit...


nahoru