AKRO investiční společnost


AKRO balancovaný fond dříve AKRO otevřený podílový fond pravidelných dividend

Charakteristika fondu

ISIN CZ0008473360
Druh fondu otevřený podílový
Forma podílového listu zaknihovaný v CDCP na jméno
Nominální hodnota podílového listu 500,00 Kč
Minimální investice 10.000,00 Kč
Použití výnosů reinvestice
Prodejní poplatek 1 500 Kč na podílový list
Poplatek při zpětném odkupu 1,5 %
Roční poplatek za správu 1,80 %

Cíle fondu

Podílový fond je obhospodařován s cílem dosáhnout kapitálového růstu v dlouhodobém časovém horizontu, a to investováním do podkladového globálního smíšeného portfolia sestávajícího zejména z cenných papírů navázaných na akciové trhy, cenných papírů s fixním výnosem a nástrojů peněžního trhu.

Systém řízení rizik, který uplatňuje Investiční společnost

 • Systém řízení rizik pdf_icon.gif, 0 kB

 • Nová opatření přijatá k řízení rizika nedostatečné likvidity Podílového fondu

 • Plán řízení likvidity pdf_icon.gif, 0 kB

 • Bankovní spojení - depozitář fondu

  Československá obchodní banka, a.s.
  Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

  Číslo běžného účtu AKRO balancovaný fond: 266133943/0300
  Variabilní symbol: číslo smlouvy

  Informace o hodnotě podílových listů je možné též získat

  • dotazem v sídle společnosti
  • na našich webových stránkách

  UPOZORNĚNÍ

  Investování do cenných papírů prostřednictvím otevřených podílových fondů přináší rizika vyplývající z vývoje na kapitálových a peněžních trzích. Minulé výnosy fondu nejsou zárukou výnosů budoucích. Investiční strategie otevřených podílových fondů AKRO investiční společnosti je zaměřena na dlouhodobé zhodnocování vložených prostředků a není vhodná pro investory s krátkým investičním horizontem. Předtím, než investujete, se důkladně seznamte s obsahem statutu a sdělením klíčových informací pro investory vybraného fondu.


  nahoru