AKRO investiční společnost


Slovo o společnosti AKRO


Obchodní den v AKRO investiční společnosti

  1. Aktuální hodnota podílového listu Podílového fondu se stanovuje jedenkrát (1) za měsíc, a to dle údajů dosažených k rozhodnému dni pro stanovení aktuální hodnoty podílového listu. Dnem stanovení aktuální hodnoty podílového listu je první pracovní den následující po rozhodném dni pro stanovení aktuální hodnoty podílového listu. Aktuální hodnota podílového listu za příslušný měsíc je uveřejněna vždy druhý pracovní den následující po Rozhodném dni pro stanovení aktuální hodnoty podílového listu (dále jen „Den uveřejnění aktuální hodnoty“). Aktuální hodnota platí vždy zpětně pro období počínající dnem, který následuje po Dni uveřejnění aktuální hodnoty za poslední předcházející období, a končí Dnem uveřejnění aktuální hodnoty za příslušné období, včetně tohoto dne.
  2. Provozní doba investiční společnosti pro veřejnost je: Út, Čt 14-16 hod, St 10-12 hod. V den uveřejnění aktuální hodnoty podílových listů: 10-12 a 14-16 hod. V tomto rozmezí je možné podávat pokyny k vydání podílových listů a žádosti o zpětný odkup podílových listů.
  3. Pokyny k vydání podílových listů budou vypořádány za platnou hodnotu podílového listu.
  4. Žádosti o zpětný odkup doručené do společnosti během obchodního dne budou vypořádány za platnou hodnotu podílového listu.


nahoru