AKRO investiční společnost


Slovo o společnosti AKRO


Časový rozvrh provozního dne AKRO investiční společnosti

 • Aktuální hodnota podílového listu Podílového fondu se stanovuje jedenkrát (1) za měsíc, a to dle údajů dosažených k rozhodnému dni pro stanovení aktuální hodnoty podílového listu. Dnem stanovení aktuální hodnoty podílového listu je první pracovní den následující po rozhodném dni pro stanovení aktuální hodnoty podílového listu. Aktuální hodnota podílového listu za příslušný měsíc je uveřejněna vždy druhý pracovní den následující po Rozhodném dni pro stanovení aktuální hodnoty podílového listu (dále jen „Den uveřejnění aktuální hodnoty“). Aktuální hodnota platí vždy zpětně pro období počínající dnem, který následuje po Dni uveřejnění aktuální hodnoty za poslední předcházející období, a končí Dnem uveřejnění aktuální hodnoty za příslušné období, včetně tohoto dne.
 • Provozní doba investiční společnosti pro veřejnost je: Út, Čt 14-16 hod, St 10-12 hod. V den uveřejnění aktuální hodnoty podílových listů: 10-12 a 14-16 hod.
 • Časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů a závěrka provozního dne - vedení evidence navazující na centrální evidenci cenných papírů nebo vedení samostatné evidence investičních nástrojů nebo vedení evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů pro otevřené podílové fondy AKRO:

  Příjem příkazů/pokynů - v pracovní době společnosti: Pondělí - Pátek 9:00 - 16:30

  Příjem příkazů podaných osobně v sídle společnosti – v provozní době společnosti: Úterý 14:00 - 16:00, Středa: 10:00 - 12:00, Čtvrtek: 14:00 - 16:00, V den uveřejnění aktuální hodnoty podílových listů: 10:00-12:00 a 14:00-16:00

  Evidence a zpracování příkazů: Bez zbytečného odkladu

  Závěrka provozního dne: 8:00 (k předchozímu dni)

 • Časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů a závěrka provozního dne - vedení samostatné evidence investičních akcií pro FKvI:

  Příjem příkazů/pokynů - v pracovní době společnosti: Pondělí - Pátek 9:00 - 16:30

  Příjem příkazů podaných osobně v sídle společnosti – v provozní době společnosti: Úterý 14:00 - 16:00, Středa: 10:00 - 12:00, Čtvrtek: 14:00 - 16:00

  Evidence a zpracování příkazů: Bez zbytečného odkladu

  Závěrka provozního dne: 8:00 (k předchozímu dni)

 • Určitá specifika časového rozvrhu přijímání a zpracování příkazů mohou být stanovena statutem příslušného fondu kolektivního investování, jehož cenné papíry vede AKRO investiční společnost, a.s. v samostatné evidenci.


 • nahoru