AKRO investiční společnost


AKRO balancovaný fond - ISIN CZ 0008473360dříve AKRO otevřený podílový fond pravidelných dividend


Hodnoty fondového kapitálu platné od: 16.2.2019 do: 22.2.2019

  • Fond. kapitál na 1 PL: -96.092 Kč
  • Hodnota (cena) PL:  0,- Kč
  • Fond. kapitál fondu v t.: -13 136 Kč
  • Datum zah. činnosti: 23.12.1998
graf
Graf výkonnosti za posledních 5 let.
Ceny jsou uvedeny v Kč.

Předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat, a není zaručena plná návratnost původně investované částky.

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


Lhůta pro vydání / odkoupení podílových listů

Údaj o aktuální hodnotě fondového kapitálu tohoto fondu a údaj o částce, za kterou jsou vydávány a odkupovány podílové listy, je uveřejněn výše a je platný pro pokyny přijaté v uvedeném termínu. Uváděné údaje jsou aktualizovány v souladu se statutem fondu, zpravidla ve čtvrtek po skončení obchodního dne.

Nejbližší lhůta pro vydání a odkoupení podílových listů tohoto fondu je stanovena: po ukončení pozastavení viz zápis o rozhodnutí představenstva.

Žádost o odkoupení podílových listů

AKRO balancovaný fond - POZASTAVENOpdf_icon.gif, 0 kB

V případě, že se chystáte použít dříve vytištěný formulář žádosti o odkoupení, překontrolujte platnost podle čísla uváděného v jeho zápatí.

Informační povinnost


Pololetní, roční: 30.6.2018
Měsíční: 31.12.2018

Komentář manažera

AKRO balancovaný fond je obhospodařován s cílem dosáhnout kapitálového růstu v dlouhodobém časovém horizontu a to investováním do globálního smíšeného portfolia skládajícího se zejména z cenných papírů navázaných na akciové trhy, z cenných papírů s fixním výnosem a nástrojů peněžního trhu. Prostředky fondu jsou investovány na domácím trhu i na trzích globálních, a to jak na trzích rozvinutých, tak na trzích nově vznikajících.

Proč investovat do balancovaného fondu? Více zde

Fond je klasifikován jako smíšený.


nahoru