AKRO investiční společnost


AKRO akciový fond nových ekonomik - ISIN CZ0008473378 dříve AKRO Mezinárodní flexibilní fond


Hodnoty fondového kapitálu platné od: 11.1.2023 do 2.2.2023

  • Fondový kapitál na 1 PL: 2.516 Kč
  • Fond. kapitál fondu v t.: 204 437 Kč
  • Poslední změna: 4.27%
  • Datum zah. činnosti: 29.2.1996
graf
Graf výkonnosti za posledních 5 let.
Ceny jsou uvedeny v Kč.
Předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat, a není zaručena plná návratnost původně investované částky.

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


Lhůta pro vydání / odkoupení podílových listů

Údaj o aktuální hodnotě fondového kapitálu tohoto fondu a údaj o částce, za kterou jsou vydávány a odkupovány podílové listy, je uveřejněn výše a je platný pro pokyny přijaté v uvedeném termínu. Uváděné údaje jsou aktualizovány v souladu se statutem fondu.

Nejbližší lhůta pro vydání nebo odkoupení podílových listů tohoto fondu je stanovena
na 2.2.2023. V uvedené lhůtě dojde k vydání/odkoupení všech podílových listů tohoto fondu,
o jejichž vydání/odkoupení podílníci požádali v předešlém období.

Žádost o odkoupení podílových listů

AKRO akciový fond nových ekonomik pdf_icon.gif, 0 kB

V případě, že se chystáte použít dříve vytištěný formulář žádosti o odkoupení, překontrolujte platnost podle čísla uváděného v jeho zápatí.

Informační povinnost


Pololetní, roční: 30.6.2021
Měsíční: 30.11.2022

Komentář manažera

AKRO fond nových ekonomik je prvním českým fondem zaměřeným na rostoucí světové ekonomiky, investuje na trzích, zažívajících rychlý hospodářský růst nebo transformaci. Cílem fondu je dlouhodobě zajišťovat růst kapitálu prostřednictvím holdingového a diverzifikovaného portfolia, skládajícího se z cenných papírů rozvíjejících ekonomik. Fond je orientován na trhy Číny, Brazílie, Indie, České republiky, Polska a také např. na trhy Hongkongu. Je tak určen pro investory, kteří mají zájem investovat do ekonomik zaznamenávajících nadprůměrný dlouhodobý růst nebo transformaci.

Proč investovat do akciového fondu nových ekonomik? Více zde

Fond je klasifikován jako akciový.


nahoru