AKRO investiční společnost


Slovo o společnosti AKRO


Investiční filozofie AKRO

Jeremy Monk, investiční ředitel AKRO, vysvětluje investiční filozofii a přístup k investování firmy AKRO.

V AKRO si uvědomujeme klientovu touhu po vysokém a stálém zhodnocení jeho investic za současného uvážlivého přístupu k riziku. S přihlédnutím k tomuto přání aplikujeme několik základních principů při investování Vašich peněz. Při nákupu společností do našeho portfolia hledáme společnosti, které mají:

Dobrou hodnotu/cenu: K vyhledávání nízko ohodnocených společností, které byly přehlédnuty jinými investory používáme naše speciální informační databáze. Tyto databáze nám umožňují, se velmi rychle orientovat v obrovském množství stále přicházejících informací o jednotlivých trzích a investičních příležitostech na celém světě. Speciálně se vyhýbáme nákupu vysoce ceněných "módních" cenných papírů, které sebou nesou obrovské riziko v případě, kdy nenaplní očekávání investorů.

Silné základy: Hledáme společnosti s dobrými zisky, plynulým tokem peněz a silnou finanční pozicí. Společnosti, které jsou finančně silné, se pravděpodobně nedostanou do nesnází, kdyby se zhoršily podmínky jejich byznysu.

Žádané průmyslové odvětví: Záměrem našeho investování je najít takovou investici, u které je předpoklad, že nás příjemně překvapí na straně růstu. Takové překvapení je pravděpodobnější, když společnosti operují v odvětvích průmyslu s rostoucí poptávkou.

Akciová portfolia jsou rozprostřena mezi různými společnostmi, průmyslovými odvětvími a zeměmi. Typické akciové portfolio AKRO (např. AKRO fond nových ekonomik) bežně obsahuje nejméně 25 druhů cenných papírů. V případě potřeby mohou portfolia AKRO využít nástrojů, které dokážou snížit riziko valutových ztrát.

Společné použití těchto principů představuje náš komplexní přístup k investování peněz našich klientů.

Institucionální investoři

AKRO může nabídnout specifická investiční řešení i pro institucionální investory. Náš investiční tým má zkušenosti se spravováním penzijních fondů organizací, dobročinných fondů a nadací, a dále se správou fondů pro jiné finanční instituce.

Aplikujeme uvážlivý a systematický přístup k investování. Naše institucionální služby jsou vhodné zejména pro organizace, které si přejí využít služeb nezávislé investiční společnosti, jež se specializuje na správu fondů, popřípadě společnosti, které byly zklamány službami poskytovanými jejich bankou.

Neváhejte nás kontaktovat na tel. +420 234 261 600, a sjednejte si schůzku s našimi pracovníky.nahoru