AKRO investiční společnost


Investiční kalkulátor


Ve výpočtu nejsou zahrnuty poplatky ISi za primární prodej a zpětný odkup.

Předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat, a není zaručena plná návratnost původně investované částky.

Fond:
Datum investice:  
Investice:

Přepočet podílových listů sloučených fondů

Zde můžete zjistit změnu počtu podílových listů při převodu do jiného fondu.

Název fondu v době nákupu:

Množství podílových listů: