AKRO investiční společnost


Slovo o společnosti AKRO


AKRO: Přední nezávislá investiční společnost České republiky


Jiří Trávníček, generální ředitel AKRO, vysvětluje, jaký prospěch mají investoři z nezávislosti AKRO.

Ve zprávě* publikované v roce 2004 Světovou bankou byla situace v České republice výstižně shrnuta: "…existují vážné obavy týkající se nezávislosti depozitářů korporačních investičních fondů nebo (investičních) správců fondů. Přes 95 % všech aktiv v kolektivních investicích, jsou spravovány pouze čtyřmi investičními společnostmi (tj. pobočky velkých bank). Zatímco tyto společnosti jsou odděleně založené jako akciové společnosti, každá z nich také působí jako obojí, makléř-dealer, tak i depozitář fondů, které spravují". Tým Světové banky zjistil, že "jednotlivé investiční společnosti (správci) směřují obrovskou většinu svého obchodování makléři-dealerovi mateřské banky a zároveň každá společnost používá mateřskou banku, jako svého depozitáře".

AKRO, jako jedna z mála nezávislých investičních společností, nemusí čelit konfliktům zájmů, jelikož není součástí žádného finančního konglomerátu. Naši specialisté sjednávají s třetími stranami velmi výhodné sazby poplatků za servisní služby fondů (např. za úschovu**) a poplatky obchodování (např. směna koruny a nákup akcií). Výhodou naší nezávislosti je nejen minimalizace nákladů, tj. možnost jednání o výši poplatků, ale i odmítnutí nekvalitního servisu při obchodování. Jak již bylo řečeno, vysoké poplatky zmenšují návratnost Vaší investice. Pro ilustraci, naše sjednané transakční poplatky jsou skoro 5x menší než ty, které si banky platí samy sobě!

My v AKRO se snažíme, aby se zhodnocení našich investic odrazilo, co nejvíce ve zhodnocení vašich podílů.

Naše nezávislost také znamená, že nemáme, a ani nevyhledáváme, bankovní nebo korporační finanční vztahy s firmami, do kterých jsme investovali. Navíc, AKRO nemá vlastní nákupní oddělení, které by nakupovalo cenné papíry také pro AKRO, což by mohlo vést ke střetu zájmu při nákupu stejných akcií pro fondy do, kterých investovali své peníze klienti AKRO.

* The World Bank: "CZECH REPUBLIC: Assessment of Governance of the Collective Investment Fund Sector", září 2004
** jako depozitář fondů AKRO slouží Československá obchodní bankanahoru