AKRO investiční společnost


AKRO globální akciový fond - ISIN CZ0008471117dříve AKRO otevřený podílový fond energetiky


Hodnoty fondového kapitálu platné od: 11.1.2023 do 2.2.2023

  • Fond. kapitál na 1 PL:  310.666 Kč
  • Fond. kapitál fondu v t.: 317 811 Kč
  • Datum zah. činnosti: 1.9.1998
graf
Graf výkonnosti za posledních 5 let.
Ceny jsou uvedeny v Kč.

Předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat, a není zaručena plná návratnost původně investované částky.

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


Lhůta pro vydání / odkoupení podílových listů

Údaj o aktuální hodnotě fondového kapitálu tohoto fondu a údaj o částce, za kterou jsou vydávány a odkupovány podílové listy, je uveřejněn výše a je platný pro pokyny přijaté v uvedeném termínu. Uváděné údaje jsou aktualizovány v souladu se statutem fondu.

Nejbližší lhůta pro vydání a odkoupení podílových listů tohoto fondu je stanovena: POZASTAVENO . V uvedené lhůtě dojde k vydání/odkoupení všech podílových listů tohoto fondu, o jejichž vydání/odkoupení podílníci požádali v předešlém období.

Žádost o odkoupení podílových listů

AKRO globální akciový fond - pdf_icon.gif, 0 kB

V případě, že se chystáte použít dříve vytištěný formulář žádosti o odkoupení, překontrolujte platnost podle čísla uváděného v jeho zápatí.

Informační povinnost


Pololetní, roční: 31.5.2021
Měsíční: 31.3.2021

Komentář manažera

AKRO globální akciový fond lze doporučit investorovi, který má zájem v dlouhodobém horizontu participovat na růstu globálních akciových trhů a který je ochoten akceptovat vyšší než průměrné riziko investování plynoucí z koncentrace investic do stejného druhu investičních instrumentů. Výhodou globálního investování, je možnost diverzifikovat investice mezi jednotlivé regiony, země, odvětví, rozvinuté a rozvíjející se trhy a mezi různé společnosti s velkou i malou kapitalizací. Globální investování dává více příležitostí najít investice, které zajistí lepší, dlouhodobé výnosy, redukující zároveň riziko i volatilitu. Očekávaného výnosu investice do fondu je možno dosáhnout v investičním horizontu pěti (5) a více let.

Proč investovat do globálního akciového fondu? Více zde

Fond je klasifikován jako akciový.


nahoru