AKRO investiční společnost


Novinka - detail


22.12.2023, Praha

Technická přestávka na přelomu roku 2023 a 2024

AKRO investiční společnost, a.s., tímto v souladu s § 134 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, uveřejňuje zápis z rozhodnutí představenstva společnosti o přerušení služeb poskytovaných AKRO investiční společností pro podílové fondy:

- AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.

- AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.

- AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.

- AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.

ve dnech od 2. 1. 2024 do 5. 1. 2024 včetně. Posledním obchodním dnem v roce 2023 bude pátek 29. 12. 2023.

Zápis o rozhodnutí zde.

< Zpět