AKRO investiční společnost


Novinka - detail


30.10.2023, Praha

Pozastavení odkupování podílových listů bývalých C. S. Fondů – předběžné opatření potvrzeno

AKRO investiční společnost, a.s., sděluje podílníkům bývalých C. S. Fondů, že se dne 14. srpna 2023 odvolala proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 28. července 2023, č. j. 8 C 445/2014-840. Usnesením Městského soudu v Praze č. j. 30 Co 267/2023-869 ze dne 26. září 2023 se potvrzuje usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6, č. j. 8 C 445/2014-840, ze dne 28. července 2023, ve kterém bylo vydáno předběžné opatření, kterým bylo investiční společnosti na návrh České republiky zakázáno realizovat odkup podílových listů následujících podílových fondů:

- AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,

- AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,

- AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,

O dalším postupu bude AKRO investiční společnost, a.s., podílníky informovat.

< Zpět