AKRO investiční společnost


Novinka - detail


31.10.2023, Praha

Oznámení podílníkům bývalých C. S. Fondů – vrácení zaplacené daně z příjmů a úroku z prodlení PO za roky 2013-2016/2017

AKRO investiční společnost, a.s., s radostí oznamuje, že po mnoha letech snahy a soudních řízení obdržela od Odvolacího finančního ředitelství ze dne 27. 9 2023 u fondů AKRO fond progresivních společností a AKRO balancovaný fond a ze dne 29. 9. 2023 u fondu AKRO globální akciový fond rozhodnutí o vrácení zaplacené daně z příjmů PO za roky 2013-2016/2017. Celková výše přeplatků na DPPO je u dotčených podílových fondů následující:

-  AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s., č.j. 32704/23/5200-11433-713223, za roky 2013 -2017 s celkovou výší přeplatků na DPPO 3.738.650,- Kč,

-  AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s., č.j.32455/23/5200-11433-706599, za roky 2013 - 2016 s celkovou výší přeplatků na DPPO 1.769.600, Kč,

AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s., č.j. 31935/23/5200-11432-710862, za roky 2013 -2017 s celkovou výší přeplatků na DPPO 306.450,- Kč.

Výše uvedené částky byly vyplaceny na účty dotčených podílových fondů dne 5. 10. 2023.

AKRO investiční společnost, a.s., obdržela od Specializovaného finančního úřadu vyrozumění o úrocích z nesprávně stanovených daní z příjmů PO za rok 2013 -2017 ze dne 19. 10. 2023 za jednotlivé dotčené fondy:

AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s., č.j. 180019/23/4300-12712-109669, za roky 2013 -2017 s celkovou výší úroku 2.001.194,- Kč,

-  AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s., č.j. 178397/23/4300-12712-051466, za roky 2013 - 2016 s celkovou výší úroku 944.869,- Kč,

AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s., č.j. 18002323/4300-12712-109669, za roky 2013 -2017 s celkovou výší úroku 164.560,- Kč.

Výše uvedené částky byly vyplaceny na účty dotčených podílových fondů dne 24. 10. 2023.

< Zpět