AKRO investiční společnost


Novinka - detail


25.07.2023, Praha

Oznámení podílníkům bývalých C. S. Fondů – vrácení úroků z nesprávně stanovené daně z příjmů PO za rok 2012

AKRO investiční společnost, a.s., obdržela od Specializovaného finančního úřadu dne 10. 7. 2023 vyrozumění o úrocích z nesprávně stanovených daní z příjmů PO za rok 2012 ze dne 4. 7. 2023 za jednotlivé bývalé C. S. Fondy:

- AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s., č.j. 118633/23/4300-12712-109669, s celkovou výší úroku 20.592.353,- Kč,

- AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s., č.j. 116830/23/4300-12712-051466, s celkovou výší úroku 8.318.760,- Kč,

- AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s., č.j. 118820/23/4300-12712-109669, s celkovou výší úroku 2.797.505,- Kč.

Tyto částky byly vyplaceny na účty podílových fondů dne 24. 7. 2023.

AKRO investiční společnost, a.s., bude nadále usilovat o vrácení zaplacené daně z příjmů PO za roky 2013-2016/2017 a o úroky z prodlení za tyto roky, o nichž se domnívá, že mají být dotčeným fondům v souvislosti s nesprávným stanovením DPPO vyplaceny.

O dalším postupu bude AKRO investiční společnost, a.s., podílníky informovat.

< Zpět