AKRO investiční společnost


Novinka - detail


16.06.2023, Praha

Oznámení podílníkům bývalých C. S. Fondů - řízení o vydání bezdůvodného obohacení – úprava petitu

AKRO investiční společnost, a.s., oznamuje, že v řízení o vydání bezdůvodného obohacení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 8 C 445/2014 žalobkyně Česká republika – Ministerstvo financí poté, co došlo ke zrušení pravomocného rozsudku ukládajícího společnosti AKRO investiční společnost, a.s., zaplatit žalobkyni úroky z prodlení, na výzvu soudu upravila petit žaloby tak, že se nyní domáhá toho, aby AKRO investiční společnost, a.s., zaplatila žalobkyni úroky z prodlení z majetku dotčených podílových fondů, a to v níže uvedeném rozsahu:

a. Z majetku podílového fondu AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s., úrok z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 1.366.672.412,56 Kč od 1. 9. 2014 do 12. 12. 2018,

 

b. Z majetku podílového fondu AKRO fond progresivních společností,otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s. ,úrok z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 543.380.152,44 Kč od 1. 9. 2014 do 12. 12. 2018,

 

c. Z majetku podílového fondu AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s., úrok z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 170.394.661,12 Kč od 1. 9. 2014 do 12. 12. 2018,

 

a to do 3 dnů od právní moci rozsudku.

AKRO investiční společnost, a.s., dále oznamuje, že podala dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. 2. 2023, č. j. 30 Co 401/2022-85, v části, ve které byla zamítnuta její žaloba pro zmatečnost, kterou se AKRO investiční společnost, a.s., domáhala zrušení původního rozsudku i ohledně povinnosti zaplatit jistinu – částku 2.080.447.226,12 Kč.

O dalším postupu bude AKRO investiční společnost, a.s., podílníky informovat.

< Zpět