AKRO investiční společnost


Novinka - detail


27.02.2023, Praha

Oznámení podílníkům bývalých C. S. Fondů – usnesení Městského soudu v Praze ve věci žaloby pro zmatečnost

AKRO investiční společnost, a.s., oznamuje, že jí bylo doručeno usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. 2. 2023, č.j. 30 Co 401/2022-805, o odvolání České republiky proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 5. 10. 2022, č.j. 30 Co 401/2022-805, kterým soud I. stupně v plném rozsahu zrušil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 24. 5. 2018, č.j. 8 C 445/2014-456, a rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. 11. 2018, č.j. 30 Co 366/2018-524.
Městský soud v Praze o odvolání České republiky rozhodl tak, že v rozsahu, ve kterém byly uvedené rozsudky zrušeny ohledně povinnosti zaplatit příslušenství, rozhodnutí soudu I. stupně potvrdil, v rozsahu, ve kterém byly zrušeny ohledně povinnosti zaplatit jistinu, jej změnil tak, že žalobu pro zmatečnost zamítl. Ohledně příslušenství tak bude pokračováno v původním řízení o žalobě o vydání bezdůvodného obohacení, kdy soud o tomto nároku znovu rozhodne.
O dalším postupu bude AKRO investiční společnost, a.s., podílníky informovat.

< Zpět