AKRO investiční společnost


Novinka - detail


21.12.2022, Praha

Technická přestávka na přelomu roku 2022 a 2023


AKRO investiční společnost, a.s., tímto v souladu s § 134 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, uveřejňuje zápis z rozhodnutí představenstva společnosti o přerušení služeb poskytovaných AKRO investiční společností pro podílové fondy:

- AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.

- AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.

- AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.

- AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.

 

ve dnech od 27. 12. 2022 do 6. 1. 2023 včetně. Posledním obchodním dnem v roce 2022 bude pátek 23. 12. 2022.

Zápis o rozhodnutí zde.

< Zpět