AKRO investiční společnost


Novinka - detail


07.10.2022, Praha

Oznámení podílníkům bývalých C. S. Fondů – zrušení rozsudků

AKRO investiční společnost, a.s., oznamuje podílníkům bývalých C.S. Fondů, že dne 5. 10. 2022 proběhlo ústní jednání ve věci podaných žalob pro zmatečnost proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 24. 05.2018 č.j. 8 C 445/2014-456 a Městského soudu ze dne 27. 11. 2018 č.j. 30 Co366/2018-524. Při tomto jednání soud rozhodl o zrušení rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 24. 05. 2018 č.j. 8 C 445/2014-456 ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 27. 11. 2018 č.j. 30 Co 366/2018-524  v celém rozsahu, čímž vyhověl návrhu AKRO investiční společnosti, a.s.

 

O dalším postupu bude AKRO investiční společnost, a.s., podílníky informovat.

< Zpět