AKRO investiční společnost


Novinka - detail


12.08.2022, Praha

Oznámení podílníkům bývalých C. S. Fondů – zamítnutí stížnosti u ESLP

AKRO investiční společnost, a. s., sděluje podílníkům bývalých C. S. Fondů, že dne 7. července 2022 obdržela rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ("ESLP"). Stížnost proti nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 7. 12. 2021, sp. zn. I. ÚS 1924/20, která byla podána investiční společností za podílníky bývalých C. S. Fondů v dubnu 2022, byla odmítnuta jako nepřijatelná.

ESLP neshledal, že by ve věci bývalých C. S. Fondů došlo k jakémukoli porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Praha, dne 12. 8. 2022

< Zpět