AKRO investiční společnost


Novinka - detail


10.08.2022, Praha

Oznámení podílníkům bývalých C. S. Fondů – OS pro Prahu 6 – nařízené jednání

AKRO investiční společnost, a.s., sděluje podílníkům bývalých C. S. Fondů, že dne 27. července 2022 jí bylo doručeno vyrozumění Obvodního soudu pro Prahu 6, č.j. 8 C 445/2014. Jednání se nařizuje
na 5. října 2022 od 14 hod u Obvodního soudu pro Prahu 6, 28. pluku 1533/29b, Praha 10- Vršovice,
v místnosti č. 4.306.

O dalším postupu bude AKRO investiční společnost, a.s., podílníky informovat.

< Zpět