AKRO investiční společnost


Novinka - detail


11.07.2022, Praha

Oznámení podílníkům bývalých C. S. Fondů – vrácení neoprávněně převedených finančních prostředků soudním exekutorem

AKRO investiční společnost, a.s., informuje podílníky o vrácení částky 4.012.862,40,- Kč soudním exekutorem Mgr. Davidem Konczem, Exekutorský úřad Cheb, která byla s ohledem na zastavení exekuce dle usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 6. 2021,
č.j.: 20 CDO 2871/202-518 neoprávněně soudním exekutorem převedena z majetku Podílových fondů.

Soudní exekutor zaslal požadované částky zpět na jednotlivé bankovní účty Podílových fondů dne 4. 7. 2022 dle výzvy společnosti.

Do majetku Podílových fondů byla vrácena celková částka 4.012.892,40,- Kč, kdy se do majetku jednotlivých Podílových fondů vrátily následující částky:

- AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s., částku ve výši 1.646.729,69,- Kč,

- AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s., částku ve výši 2.126.821,40, Kč,

- AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s., částku ve výši 239.341,31,- Kč.

O dalším postupu bude AKRO investiční společnost, a.s., podílníky informovat.

< Zpět