AKRO investiční společnost


Novinka - detail


10.07.2022, Praha

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů bývalých C. S. Fondů

Z důvodu podle § 134 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo představenstvo společnosti dne 10. 7. 2022 v 9 hodin o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů:

AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.,

- AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.,

AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.,

Od 10. 7. 2022 od 17 hodin nelze, až do dne obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů, vydat ani odkoupit podílové listy uvedených podílových fondů.

Zápis o rozhodnutí představenstva o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů zde.

< Zpět