AKRO investiční společnost


Novinka - detail


22.06.2022, Praha

Oznámení podílníkům bývalých C. S. Fondů

AKRO investiční společnost, a.s., sděluje podílníkům bývalých C. S. Fondů, že jednání nařízené na 21. června 2022 od 14 hod. u Obvodního soudu pro Prahu 6 v řízení o podaných žalobách pro zmatečnost vedené pod sp. zn. 8 C 445/2014 bylo odročeno na neurčito. Soud poskytl účastníkům lhůtu 30 dnů ode dne doručení protokolu o jednání k vyjádření ve věci důvodů zmatečnosti ve vztahu k rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 24. května 2018, č.j. 8 C 445/2014-456, a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. listopadu 2018, č.j. 30 Co 366/2018-524. O dalším postupu bude AKRO investiční společnost, a.s., podílníky informovat.

< Zpět