AKRO investiční společnost


Novinka - detail


28.04.2022, Praha

Oznámení podílníkům bývalých C. S. Fondů

AKRO investiční společnost, a.s., sděluje podílníkům bývalých C. S. Fondů, že dne 7. dubna 2022 jí bylo doručeno předvolání od Obvodního soudu pro Prahu 6, č.j. 8 C 445/2014. Jednání se nařizuje na 21. června 2022 od 14 hod u Obvodního soudu pro Prahu 6, 28. pluku 1533/29b, Praha 10- Vršovice, v místnosti č. 4.306 IV. Patro.
O dalším postupu bude AKRO investiční společnost, a.s., podílníky informovat.

< Zpět