AKRO investiční společnost


Novinka - detail


19.04.2022, Praha

Oznámení podílníkům bývalých C. S. Fondů

AKRO investiční společnost, a.s., sděluje podílníkům bývalých C. S. Fondů, že dne 14. dubna 2022 podala stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva proti nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 7.12.2021, sp. zn. I. ÚS 1924/20, kterým Ústavní soud ČR zamítl stížnost ve věci nároku na náhradu škodu způsobenou nesprávným úředním postupem notáře v souvislosti s protiprávním vyvedením majetku z bývalých C. S. Fondů v březnu roku 1997. O dalším postupu bude AKRO investiční společnost, a.s., podílníky informovat.

< Zpět