AKRO investiční společnost


Novinka - detail


18.02.2022, Praha

Upozornění na nevýhodné nabídky pro podílníky

AKRO investiční společnost, a.s., zaznamenala, že na internetu jsou nabízeny služby, které mají spočívat v "nalezení zaknihovaných cenných papírů" pořízených v rámci některého z kol kupónové privatizace, na které již účastníci kupónové privatizace měli "zapomenout". Tyto nabídky se týkají i podílových listů podílových fondů obhospodařovaných naší společností. V případě nalezení "zapomenutých" zaknihovaných cenných papírů poskytovatelé této služby požadují zaplacení odměny ve výši až 15 % z tržní hodnoty zaknihovaných cenných papírů a rovněž nabízí i vykoupení "nalezených" zaknihovaných podílových listů námi obhospodařovaných podílových fondů.V této souvislosti by naše společnost ráda podílníkům uvedla, že to, zda jste vlastníkem podílových listů námi obhospodařovaných podílových fondů, si můžete zdarma ověřit u naší společnosti, případně lze obecně pro zaknihované cenné papíry využít také službu Centrální depozitáře cenných papírů, a.s., https://www.cdcp.cz/siroka-verejnost/sluzby-pro-sirokou-verejnost/. Výpis z nezařazeného účtu on-line je za poplatek 90,-Kč.V případě nejasností se na nás můžete obracet na telefonním čísle 234 261 600, případně e-mailem: akro@akro.cz.

< Zpět