AKRO investiční společnost


Novinka - detail


11.01.2022, Praha

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů bývalých C. S. Fondů

Z důvodu podle § 134 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo představenstvo společnosti dne 10. 1. 2022 v 9 hodin o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů:

- AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.,

- AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.,

- AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.,

Od 10. 1. 2022 od 9 hodin nelze, až do dne obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů, vydat ani odkoupit podílové listy uvedených podílových fondů.

Zápis o rozhodnutí představenstva o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů zde.

< Zpět