AKRO investiční společnost


Novinka - detail


20.09.2021, Praha

Pozastavení odkupování podílových listů bývalých C. S. Fondů

AKRO investiční společnost, a.s., sděluje podílníkům bývalých C. S. Fondů, že s ohledem na opatření nařízené usnesením Obvodního soudu pro Prahu 6, č. j. 8 C 445/2014-666 ze dne 16. 9. 2021 v souvislosti s podáním žaloby pro zmatečnost Českou republikou, je odkup podílových listů pro podílové listy fondů:

- AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,

- AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,

- AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,

pozastaven.

O dalším postupu bude AKRO investiční společnost, a.s., podílníky informovat.

< Zpět