AKRO investiční společnost


Novinka - detail


16.04.2021, Praha

Informace pro podílníky

Vedení AKRO investiční společnosti, a. s., posoudilo soulad zásad pro odměňování, obsažených v příslušném vnitřním předpisu společnosti, s požadavky na začleňování rizik týkajících se udržitelnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, a dospělo k závěru, že tyto zásady s požadavky konzistentní jsou, tj. že uplatňování těchto zásad žádným způsobem nevede k podpoře investic, které by nebylo možno považovat za udržitelné dle shora uvedeného nařízení. V tomto smyslu byl příslušný vnitřní předpis i doplněn.

< Zpět