AKRO investiční společnost


Novinka - detail


16.04.2021, Praha

Informace pro podílníky

V souvislosti s povinnostmi vyplývajícími z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb přistoupila AKRO investiční společnost, a. s., ke zveřejnění politik společnosti v oblasti rizik týkajících se udržitelnosti investic. Dokument je dostupný ke stažení prostřednictvím níže uvedeného odkazu.

Politika začleňování rizik udržitelnosti

< Zpět