AKRO investiční společnost


Novinka - detail


19.02.2021, Praha

Oznámení podílníkům bývalých C. S. fondů

AKRO investiční společnost, a. s., sděluje, že z rozhodnutí představenstva investiční společnosti došlo ke zpětvzetí insolvenčních návrhů, podaných v září roku 2020 za tří jí obhospodařované podílové fondy – bývalé C. S. fondy (AKRO globální akciový fond, AKRO fond progresivních společností, AKRO balancovaný fond).

Představenstvo investiční společnosti dospělo k závěru, že s ohledem na vývoj probíhajících řízení před Nejvyšším soudem České republiky a Ústavním soudem České republiky je v současnosti nejvhodnějším postupem zpětvzetí insolvenčních návrhů tak, aby byla zachována možnost efektivní obrany majetku v dotčených podílových fondech pro případ úspěchu v kterémkoli z těchto řízení.

< Zpět