AKRO investiční společnost


Novinka - detail


17.12.2020, Praha

Technická přestávka na přelomu roku 2020 a 2021

AKRO investiční společnost, a.s. tímto v souladu s § 137 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, uveřejňuje zápis z rozhodnutí představenstva společnosti o přerušení služeb poskytovaných AKRO investiční společností pro podílový fond:

- AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.

ve dnech od 23. 12. 2020 do 4. 1. 2021. Posledním obchodním dnem v roce 2020 bude úterý 22. 12. 2020.

Zápis o rozhodnutí zde.

< Zpět