AKRO investiční společnost


Novinka - detail


23.10.2020, Praha

Informace pro podílníky bývalých C. S. Fondů

AKRO investiční společnost, a. s., sděluje, že dne 21. 10. 2020 jí bylo doručeno usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 13. 10. 2020, č. j. 20 Cdo 2871/2020-495, kterým Nejvyšší soud k návrhu investiční společnosti do svého konečného rozhodnutí o investiční společností podaném dovolání odložil právní moc usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 3. 2020, č. j. 72 Co 384, 385/2019-310, kterým bylo pravomocně potvrzeno zamítnutí návrhu na zastavení exekuce Obvodním soudem pro Prahu 6.

Usnesení k nahlédnutí zde

< Zpět