AKRO investiční společnost


Novinka - detail


14.09.2020, Praha

Informace pro podílníky bývalých C.S.Fondů

AKRO investiční společnost, a. s., sděluje, že v minulém týdnu obdržela rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ("ESLP"), kterým byla stížnost, podaná investiční společností za podílníky bývalých C.S.Fondů v květnu tohoto roku, odmítnuta jako nepřijatelná. ESLP dle velmi stručného odůvodnění rozhodnutí neshledal, že by ve věci bývalých C.S.Fondů došlo k jakémukoli porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Tato zpráva je velikým zklamáním pro desítky tisíc okradených podílníků bývalých C.S.Fondů, kteří v důsledku nesprávného úředního postupu orgánů České republiky přišli o svou investici. Namísto přiznání kompenzace pro tyto podílníky pak soudy České republiky, po vleklých sporech trvajících téměř dvě desítky let, uložily investiční společnosti s odkazem na promlčení již jednou od státu přijatou náhradu škody vrátit, a to včetně úroku z prodlení dosahujícího částky bezmála tři čtvrtě miliardy Kč. Jinými slovy se tak stát, který krádež majetku v C.S.Fondech svým nesprávným úředním postupem umožnil, na úkor již jednou okradených podílníků obohatí o uvedenou sumu. Celý případ je tak jen smutným dokladem nízké úrovně investorské ochrany na českém kapitálovém trhu a absence jakékoli odpovědnosti českých institucí za jejich případná pochybení.

I s ohledem na výše řečené podala investiční společnost v závěru minulého týdne za tři bývalé C.S.Fondy insolvenční návrh, jak to umožňuje nová úprava insolvenčního zákona.

Praha, dne 14. 9. 2020

< Zpět