AKRO investiční společnost


Novinka - detail


26.08.2020, Praha

Informace pro podílníky bývalých C.S.Fondů

AKRO investiční společnost, a. s., informuje podílníky bývalých C. S. Fondů, že v pátek, dne 21. 8. 2020 v ranních hodinách zjistila, že soudní exekutor během předchozích 48 hodin nechal převést veškeré finanční prostředky, které byly soustředěny na účtech tří bývalých C. S. Fondů u peněžních ústavů Československá obchodní banka, a. s., a Komerční banka, a. s., v celkové výši přes 35 milionů Kč, na své účty. Investiční společnost jako obhospodařovatel fondů, jimž účty náleží, nebyla o krocích podniknutých proti těmto účtům ze strany ani jednoho z peněžních ústavů nijak informována.

Cenných papírů ve vlastnictví fondů, které jsou rovněž předmětem exekuce, se exekuce prozatím nedotkla. Investiční společnost nadále podniká veškeré kroky, aby majetek podílníků ochránila.

Praha, 24. 8. 2020

< Zpět