AKRO investiční společnost


Novinka - detail


28.07.2020, Praha

Informace pro podílníky bývalých C.S.Fondů

Aktuální informace pro podílníky bývalých C. S. Fondů k probíhajícím soudním sporům

AKRO investiční společnost, a. s., sděluje, že v souvislosti s probíhající exekucí vůči majetku bývalých C. S. Fondů v současnosti vede několik soudních sporů (o vyloučení majetku v bývalých C. S. Fondech z exekuce, o zastavení exekuce z důvodu nevykonatelnosti exekučního titulu), které se nacházejí v rozdílných procesních fázích, od jednání před soudy prvního stupně po dovolací řízení.

Současně AKRO investiční společnost, a. s. zažalovala Českou republiku – Ministerstvo spravedlnosti o přiměřené zadostiučinění za průtahy v řízení a náhradu škody způsobenou nesprávným posouzením otázky promlčení Městským soudem v Praze v roce 2012, v jehož důsledku vznikla investiční společnosti povinnost uhradit České republice úrok z prodlení ve výši přesahující částku 700 milionů Kč. Dne 22. 7. 2020 rozhodl Městský soud v Praze o odvolání investiční společnosti tak, že potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2, který žalobu zamítl jako neopodstatněnou. Po obdržení písemného znění rozsudku odvolacího soudu investiční společnost zváží podání dovolání k Nejvyššímu soudu.

Dne 10. 7. 2020 pak AKRO investiční společnost, a. s., podala k Ústavnímu soudu České republiky stížnost ve věci náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem notáře v souvislosti s vytunelováním C. S. Fondů v březnu roku 1997, když Nejvyšší soud dne 26. 5. 2020 odmítl dovolání investiční společnosti v této věci.

O dalším vývoji soudních sporů bude investiční společnost podílníky informovat.

< Zpět