AKRO investiční společnost


Novinka - detail


18.04.2020, Praha

Informace pro podílníky bývalých C.S.Fondů

Usnesení Městského soudu v Praze

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že dne 14. 4. 2020 obdržela Usnesení Městského soudu v Praze, jako soudu odvolacího, který rozhodl ve věci exekuce oprávněné – MF ČR, vedené proti povinné – AKRO investiční společnosti, a.s. pro 717 164 357,98Kč k odvolání povinné proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 13. 8. 2019, č. j. EXE384/2019-215, a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 15. 8. 2019, č. j. EXE384/2019-218, tak, že se usnesení soudu prvního stupně potvrzují.

Napadnutým rozhodnutím ze dne 13. 8. 2019 se povinný domáhal zastavení exekuce a napadeným rozhodnutím ze dne 15. 8. 2019 se povinný domáhal částečného zastavení exekuce na majetek bývalých CS fondů.

Proti tomuto Usnesení podá AKRO investiční společnost, a.s. v zákonné lhůtě dovolání.

< Zpět