AKRO investiční společnost


Novinka - detail


03.08.2019, Praha

Informace pro podílníky bývalých C.S.Fondů

Podání Ústavní stížnosti  

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že dne 2. 8. 2019 podala k Ústavnímu soudu České republiky Ústavní stížnost směřující proti:

1. Rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 24. 5 .2018 č.j.. 8 C 445/2014-456

2. Rozsudku Městského soudu v Praze č.j: 30 Co 366/2018-524 ze dne 27. 11. 2018

3. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 6. 2019 č.j.. 29 Cdo 1297/2019-625.


Ústavní stížnost v celém znění naleznete zde.


The constitutional complaint is here.

< Zpět