AKRO investiční společnost


Novinka - detail


02.04.2019, Praha

Informace pro podílníky bývalých CS fondů

EXEKUCE

  

Dne 6. 3. 2019 podala Česká republika - Ministerstvo financí, bez předchozího upozornění a zaslání výzvy k zaplacení úroků z prodlení, návrh na exekuci na majetek podílových fondů:

- AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,

- AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,

- AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.

pro nezaplacené úroky z prodlení.

Společnost AKRO informuje podílníky bývalých C. S. Fondů o tom, že dne 1. 4. 2019 v pozdních odpoledních hodinách obdržela do datové schránky:

- příkazy k provedení exekuce na peněžitou povinnost ve výši 725 215 455,98 Kč (pohledávku navýšenou o pravděpodobné náklady exekuce a pravděpodobné náklady MF ČR). Společnost AKRO tímto okamžikem ztratila právo nakládat s peněžními prostředky na všech účtech všech dotčených podílových fondů, používat tyto prostředky k platbám anebo s nimi jinak nakládat.

- protokol o soupisu všech cenných papírů dotčených podílových fondů. Společnost AKRO tímto okamžikem ztratila právo nakládat s cennými papíry pojatými do soupisu, tj. se všemi cennými papíry dotčených podílových fondů.

- příkaz k zápisu pozastavení výkonu práva nakládat s investičními nástroji. Společnost AKRO tímto okamžikem ztratila právo nakládat s veškerými investičními nástroji všech dotčených podílových fondů.

AKRO investiční společnost, a.s. dále sděluje, že se bude bránit návrhem na zastavení a odkladem exekuce.

< Zpět