AKRO investiční společnost


Novinka - detail


21.03.2019, Praha

Informace pro podílníky bývalých CS fondů

Společnost AKRO informuje podílníky bývalých C. S. Fondů o tom, že dne 6. 3. 2019 podala Česká republika - Ministerstvo financí, bez předchozího upozornění a zaslání výzvy k zaplacení úroků z prodlení, návrh na exekuci na majetek podílových fondů:

- AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,

- AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,

- AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.

pro nezaplacené úroky z prodlení.

Na základě podaného návrhu vydal Obvodní soud pro Prahu 6 pověření ze dne 15. 3. 2019 č.j. 34 EXE 384/2019-26, kterým pověřil soudního exekutora Mgr. Davida Koncze k provedení exekuce.

V důsledku výše uvedeného návrhu na exekuci představenstvo společnosti dne 21. 3. 2019 v 16.30 hod. rozhodlo o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů:

- AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,

- AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,

- AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,

Od 21. 3. 2019 nelze až do dne obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů vydat ani odkoupit podílové listy uvedených podílových fondů.

Zápis o rozhodnutí představenstva o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů zde.

AKRO investiční společnost, a.s. dále sděluje, že se bude bránit návrhem na zastavení a odklad exekuce.

< Zpět