AKRO investiční společnost


Novinka - detail


10.01.2019, Praha

Informace pro podílníky bývalých CS fondů

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že obdržela předvolání k jednání před Městským soudem, vedeném pod spisovou značkou 62Co 387/2018, ve věci žaloby proti České republice – Ministerstvu spravedlnosti o náhradu škody z důvodu nesprávného úředního postupu notáře.

Jednání je nařízeno na 20. 3. 2018 v 09:00 hod., u Městského soudu v Praze, v místnosti č. dv. A003/ 115/ 1. patro, Spálená ul.

< Zpět