AKRO investiční společnost


Novinka - detail


02.01.2019, Praha

Informace pro podílníky bývalých CS fondů

AKRO investiční společnost, a. s. oznamuje, že dne 28. 12. 2018 obdržela rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 30 Co 366/2018 ze dne 27. 11. 2018, kterým byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 č. j: 8 C 445/2014-456 ze dne 24. 5. 2018.

Rozsudek nabyl právní moci dnem doručení a společnost AKRO proti němu připravuje dovolání, které bude podáno v zákonné lhůtě.

Rozsudek zde

13.12.2018

Informace pro podílníky bývalých CS fondů

Vyhlášením rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 30 Co 366/2018 ze dne 27. 11. 2018 byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 č.j: 8 C 445/2014-456 ze dne 24. 5. 2018. Společnosti AKRO bylo rozsudkem uloženo zaplatit České republice na jistině částku 2.080.447.226,12 Kč. Dne 12. 12. 2018 investiční společnost uvedenou částku dle instrukcí od Ministerstva financí zaplatila.

AKRO investiční společnost, a.s. zároveň sdělila Ministerstvu financí ČR, že se proti rozsudku bude bránit cestou mimořádných opravných prostředků a v případě zrušení rozsudku bude žádat vrácení takto zaplacené částky. V souvislosti s tím AKRO investiční společnost, a.s. požádala Ministerstvo financí o posečkání s vymáháním úroků z prodlení do ukončení řízení o mimořádných opravných prostředcích.

< Zpět