AKRO investiční společnost


Novinka - detail


28.11.2018, Praha

Technická přestávka na přelomu roku 2018 a 2019

AKRO investiční společnost, a.s. tímto v souladu s § 137 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, uveřejňuje zápis z rozhodnutí představenstva společnosti o přerušení služeb poskytovaných AKRO investiční společností pro podílový fond:

- AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.

ve dnech od 27. 12. do 31. 12. 2018. Posledním obchodním dnem v roce 2018 bude pátek 21.12., prvním obchodním dnem v roce 2019 bude středa 2. ledna.

Zápis o rozhodnutí zde.

< Zpět