AKRO investiční společnost


Novinka - detail


27.11.2018, Praha

Informace pro podílníky bývalých CS fondů

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že dne 27. 11. 2018 ve 12.35 hod. Městský soud v Praze, v řízení č. j.: 30 Co 366/2018 rozhodl o odvolání AKRO investiční společnosti a.s. proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 č. j.: 8 C 445/2014-456 ze dne 24. 5. 2018 tak, že napadený rozsudek potvrdil.

V důsledku výše uvedeného rozhodnutí soudu představenstvo společnosti dne 27. 11. 2018 ve 13:30 hod. rozhodlo o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů:

AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,

AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,

AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.

Od 27.11.2018 nelze až do dne obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů vydat ani odkoupit podílové listy uvedených podílových fondů. V době pozastavení provede společnost přecenění majetku fondů na reálnou hodnotu v závislosti na rozhodnutí Městského soudu v Praze, v důsledku čehož dojde ke změně hodnoty fondového kapitálu a tím i ke změně aktuální hodnoty podílových listů těchto podílových fondů.

Zápis o rozhodnutí představenstva o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů zde.

AKRO investiční společnost, a.s. dále sděluje, že na základě vyhlášeného rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 30 Co 366/2018 ze dne 27. 11. 2018 zaplatí České republice na jistině částku 2.080.447.226,12 Kč. Zároveň AKRO investiční společnost podá dovolání proti výše uvedenému rozsudku a v případě jeho zrušení se bude domáhat vrácení této částky z důvodu bezdůvodného obohacení. Pokud se týká úroků z prodlení, AKRO investiční společnost, a. s. tyto úroky zatím hradit nebude, neboť v souvislosti s podáním dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 30 Co 366/2018 ze dne 27. 11. 2018 bude žádat o odklad vykonatelnosti dle § 243 písm. a) o.s.ř., kdy by plněním těchto úroků přesahujících majetek podílových fondů vznikla podílovým fondům AKRO závažná újma.

AKRO investiční společnost, a.s. dělá maximum, aby v této situaci nalezla východisko.

< Zpět