AKRO investiční společnost


Novinka - detail


24.05.2018, Praha

Oznámení pro podílníky bývalých CS Fondů

AKRO investiční společnost oznamuje podílníkům bývalých CS Fondů, že dne 24. 5. 2018 byl v řízení ve věci žaloby České republiky proti AKRO investiční společnosti, a.s. o zaplacení částky 2.080.447.226,- Kč s příslušenstvím vynesen Obvodním soudem pro Prahu 6 rozsudek, kterým bylo uloženo společnosti AKRO zaplatit České republice částku 2.080.447.226,- Kč s úrokem z prodlení 8,05% ročně od 1. 9. 2014 do zaplacení. Důvodem tohoto rozhodnutí byl názor soudu, že právo na náhradu škody se promlčelo. Rozsudek není pravomocný, AKRO investiční společnost, a.s. s rozsudkem nesouhlasí a podá proti němu odvolání.

< Zpět