AKRO investiční společnost


Novinka - detail


05.02.2018, Praha

AKCE BEZ POPLATKŮ

Nepřehlédněte akci INVESTOVÁNÍ S NULOVÝM POPLATKEM.  

Před samotným investováním si ověřte stav své Smlouvy o koupi podílových listů (dále též "Smlouva"):

1.

Pokud jste majiteli podílových listů AKRO a Smlouvu o koupi PL jste podepisovali před rokem 2011, tedy před ukončením činnosti Střediska cenných papírů, je nutné mít s naší společností podepsaný dodatek ke Smlouvě o koupi podílových listů, ve kterém nám sdělíte, u kterého účastníka Centrálního depozitáře CP jste si nechali Váš majetkový účet CP tzv.zařadit.

2.

Pokud máte s naší společností uzavřenou Smlouvu o koupi podílových listů a nikdy jste neinvestoval/a, a od doby uzavření Smlouvy uběhly více než 2 roky, je nutné uzavřít Smlouvu novou, neboť Smlouva o koupi podílových listů, v souladu s Obchodními podmínkami, zaniká, nedojde-li po dobu 2 let ode dne jejího uzavření k připsání peněžních prostředků určených na nákup podílových listů.

3.

Pokud máte s naší společností uzavřenou Smlouvu o koupi podílových listů, investoval/a jste, následně všechny své podílové listy prodal/a, a po dobu 2 let ode dne převodu posledního odkoupeného podílového listu jste znovu neinvestoval/a, je nutné uzavřít Smlouvu novou, neboť Smlouva o koupi podílových listů, v souladu s Obchodními podmínkami, rovněž zaniká, nedojde-li po dobu 2 let ode dne odkoupení všech podílových listů k novému připsání peněžních prostředků určených na nákup podílových listů.

Nové klienty si dovolujeme upozornit, že výše první investice je minimálně 10 000,- Kč.

< Zpět