AKRO investiční společnost


Novinka - detail


31.01.2018, Praha

Informace pro podílníky bývalých CS fondů

Jednání u Obvodního soudu pro Prahu 2

AKRO investiční společnost a.s. oznamuje, že dne 31. 1. 2018 proběhlo u Obvodního soudu pro Prahu 2 ústní jednání ve věci žaloby proti České republice – Ministerstvu spravedlnosti o náhradu škody z důvodu nesprávného úředního postupu notáře. Při tomto jednání byl vyhlášen rozsudek, jímž byla žaloba proti České republice – Ministerstvu spravedlnosti zamítnuta z důvodu, že v době sepsání notářského zápisu stát neodpovídal za nesprávný postup notáře.  AKRO investiční společnost a.s. vyčká doručení písemného vyhotovení rozsudku a velmi pravděpodobně podá proti rozsudku odvolání. 

Toto řízení se netýká sporu mezi Českou republikou – Ministerstvem financí  a AKRO investiční společností, a.s. vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 6 o vydání bezdůvodného obohacení.

< Zpět