AKRO investiční společnost


Novinka - detail


13.12.2017, Praha

Technická přestávka na přelomu roku 2017 a 2018

AKRO investiční společnost, a.s. tímto v souladu s § 137 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, uveřejňuje zápis z rozhodnutí představenstva společnosti o přerušení služeb poskytovaných AKRO investiční společností pro podílové fondy:


- AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
- AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
- AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
- AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.


ve dnech od 27. 12. 2017 do 2. 1. 2018. Posledním obchodním dnem v roce 2017 bude pátek 22. 12., prvním obchodním dnem v roce 2018 bude středa 3. 1.


Zápis o rozhodnutí zde.

< Zpět